Ово су прве вежбе рађене на часу. Приказана су потпуна решења.   ЗадациМатлаб 1

Задаци за вежбање из области ПОЧЕТАК РАДА У МАТЛАБУ. Решења можете послати или донети на час. ЗадациМатлаб 2
Задаци из књиге (скенирани) из области НИЗОВИ И МАТРИЦЕ (генерисање, додавање елеманата, замена елемената…) zadaci2

Задаци из области „Математичке операције са низовима“ matZad3

Задаци из скрипт датотека, писање једноставних програма: matlabZadProgrami

Задаци из дводимензионалних графикона: grafici1Zadaci

Advertisements