симболи језика, имена, бројеви, стрингови, променљиве, типови података, целобројни тип

PaskalTeorija1

Advertisements