Структура паскал програма, одељак за дефинисање константи, одељак за декларисање променљивих, изрази и наредбе доделе   PaskalTeorija3

Advertisements