Прављење, снимање и извршавање скрипт датотеке;

Команда за унос података – команда INPUT;

Излазне команде – disp, fprintf;

Команде за рад са датотекама – fopen, fclose;

Употреба скрипт датотека

Advertisements