ЦИКЛУСИ

У програмима што смо до сада радили свака наредба се извршавала само једном или ниједном. Међутим, често је потребно да се једна или више наредби изврши више пута. Тада се користе ЦИКЛУСИ.

ТЕЛО ЦИКЛУСА је низ наредби које се могу извршити више пута

ИЗЛАЗНИ КРИТЕРИЈУМ ЦИКЛУСА је услов на основу којег се одлучује да ли ће се наредбе тела циклуса извршавати.

Циклуси могу бити са:

!    предусловом: прво се проверава услов, па се онда извршавају наредбе ако је услов испуњен. Наредба WHILE (наредбе из тела циклуса се не морају извршити ни једном)

!    постусловом: прво се извршавају наредбе из тела циклуса, па се онда проверава услов да ли треба да се понове наредбе из тела циклуса или не. Наредба REPEAT  (наредбе из тела циклуса се изврше бар једном)

Ови циклуси се користе када број понављања није познат

Када је познат број понављања циклуса користи се БРОЈАЧКИ ЦИКЛУС, са наредбом FOR

Детаљније FOR наредба: CIKLUSI-for

Advertisements