вежба са лејерима

Поставите коментар

вежба са лејерима

Вежба Продавница – компонента комбо бокс (ComboBox)-DELPHI

Поставите коментар

Компонента комбо бокс је комбинације едит бокса и лист бокса. Комбо бокс је у ствари листа која садржи ставке које корисник може да изабере на два начина: уносом текста у едит бокс (ако постоји ставка на слова која се уносе, биће селектована и појавиће се у едит боксу) или избором из листе која се отвара кликом на стрелицу у десном углу.

Ставке се уносе преко својства Items, и свака ставка има свој редни број (ItemIndex). Да би се проверило која ставка је изабрана, у коду је најједноставније користити наредбу Case и проверити ComboBox1.ItemIndex.

Компонента Gauge (мерач) служи да визуелно приказује који је део неког задатка извршен. Налази се у палети компонената Samples. Нека битна својства су MinValue (најмања вредност, подразумевана вредност је 0), MaxValue (највећа вредност, подразумевана вредност је 100), Progres (напредовање, представља меру докле се стигло у напредовању, прерачуната вредност овог својства се приказује у процентима и графикчки и текстуално), ShowText ( одређује да ли да се напредовање прикаже и текстуално и графички или само графички), итд.

вежба продавница (са мерачем), Информатички смер

код: prodavnica

извршни фајл: prodavnica.exe

 

 

 

 

 

вежба продавница за општи смер (без мерача)

код: prodavnica_opsti

извршни фајл: prodavnica_opšti.exe

компонента листбокс (ListBox)

2 коментара

Лист бокс је компонента избора која може да садржи више ставки. Користи се када подаци који треба да се прикажу представљају неки списак. Из листе се може изабрати једна могућност, па се на основу те изабране ставке у програму могу доносити одређене одлуке.

Ставке се у листу  додају помоћу својства Items из ObjectInspector-a. Својство  ItemsIndex се односи на редни број ставке у листи и креће од нуле за прву ставку итд.

Када је вредност ItemsIndex једнака -1, ниједна ставка у листи није селектована.

путовање

решење задатка : путовање

извршна верзија: putovanja.exe

CSS – Каскадни стилови

Поставите коментар

• U XHTML спецификацији се не користи више таг у HTML коду
• Dreamweaver automatski pravi CSS стилове када направити промену на фонту (величину, боју, фонт, ….)
• Ови стилови добијају аутоматски имена и ви их можете поново користити кад треба да ставите нека слова да тако изгледају. css (e learning)

Радио група, групни бокс – вежба RENT A CAR – DELPHI

Поставите коментар

У овом задатку су кориштене контејнерске компоненте Radiogroup, GroupBox и Panel. Компонента Панел је коришћена и објашњена у задатку калкулатор (вежба 3).
Компоненте Radiogroup, GroupBox су објашњене уз решење задатка, у следећем документу: rentacar

Извршни програм: Rentacar.exe

Вежба из релација бр.1 (ACCESS IV5)

Поставите коментар

Вежба са часа од петка, 5.11.2010. Преузмите је са следећег линка вежба из релација 1

Delphi MD5

Поставите коментар

Vodpod videos no longer available.

Older Entries