Нека четири задатка која су се вртела на контролном из DELPHI- ја

Први задатак: Бодови

поставка задатка са кодом можете видети у документузадатак бодови (поставка)

а извршни фајл можете преузети са  задатак бодови

или  бодови

 

 

 

 

Други задатак: Идеална тежина

поставка задатка са кодом можете видети у документу  задатак Идеална тежина (поставка)
а извршни фајл можете преузети са težina.exe

 

 

 

 

 

 

Трећи задатак: Телефон (нижа и виша тарифа)

поставка задатка са кодом можете видети у документу задатак Телефон (поставка)
а извршни фајл можете преузети са telefon.exe

 

 

 

 

 

Четврти задатак: Квадратна једначина

поставка задатка са кодом можете  видети у документу задатак квадратна једначина
а извршни фајл можете преузети са

kvadratna jednačina.exe

Advertisements