Ознаке за структурно означавање текста су:

  • p – параграф
  • h1 до h6 – наслови од нивоа један до нивоа шест
  • ul, li – неуређена листа са ставкама
  • ol, li – уређена листа са ставкама
  • blockquote – параграф са текстом под наводницима
  • dl, dt, dd – листа дефиниција са терминима и дефиницијама термина

Ознаке на нивоу карактера:

  • em – италик
  • strong – болд

Остатак текста: текст у Dreamweaver-u

Advertisements