У овом задатку су кориштене контејнерске компоненте Radiogroup, GroupBox и Panel. Компонента Панел је коришћена и објашњена у задатку калкулатор (вежба 3).
Компоненте Radiogroup, GroupBox су објашњене уз решење задатка, у следећем документу: rentacar

Извршни програм: Rentacar.exe

Advertisements