Лист бокс је компонента избора која може да садржи више ставки. Користи се када подаци који треба да се прикажу представљају неки списак. Из листе се може изабрати једна могућност, па се на основу те изабране ставке у програму могу доносити одређене одлуке.

Ставке се у листу  додају помоћу својства Items из ObjectInspector-a. Својство  ItemsIndex се односи на редни број ставке у листи и креће од нуле за прву ставку итд.

Када је вредност ItemsIndex једнака -1, ниједна ставка у листи није селектована.

путовање

решење задатка : путовање

извршна верзија: putovanja.exe

Advertisements