Компонента комбо бокс је комбинације едит бокса и лист бокса. Комбо бокс је у ствари листа која садржи ставке које корисник може да изабере на два начина: уносом текста у едит бокс (ако постоји ставка на слова која се уносе, биће селектована и појавиће се у едит боксу) или избором из листе која се отвара кликом на стрелицу у десном углу.

Ставке се уносе преко својства Items, и свака ставка има свој редни број (ItemIndex). Да би се проверило која ставка је изабрана, у коду је најједноставније користити наредбу Case и проверити ComboBox1.ItemIndex.

Компонента Gauge (мерач) служи да визуелно приказује који је део неког задатка извршен. Налази се у палети компонената Samples. Нека битна својства су MinValue (најмања вредност, подразумевана вредност је 0), MaxValue (највећа вредност, подразумевана вредност је 100), Progres (напредовање, представља меру докле се стигло у напредовању, прерачуната вредност овог својства се приказује у процентима и графикчки и текстуално), ShowText ( одређује да ли да се напредовање прикаже и текстуално и графички или само графички), итд.

вежба продавница (са мерачем), Информатички смер

код: prodavnica

извршни фајл: prodavnica.exe

 

 

 

 

 

вежба продавница за општи смер (без мерача)

код: prodavnica_opsti

извршни фајл: prodavnica_opšti.exe

Advertisements