Компонента MainManu се налази у стандардној палети са алаткама. Када се ова компонента постави на форму, њен положај није битан, пошто се за време извршавања апликације не види, служи као приступ алату за дизајнирање менија и приступ својствима у ObjectInspector-у.


Додавање ставки у мени се врши тако што дупли клик на компоненту MainManu (која је на форми) отвара уредник менија у којем уносимо елементе менија (слика испод). У правоугаонике уписујемо ставке менија, а у ObjectInspector-у можемо видети да свака ставка добија подразумевано име, које се може мењати. Својство Caption је оно што смо унели у правоугаоник. На слици испод је приказана форма са компонентом MainManu, уредник (или дизајнер) менија, својства у прозору ObjectInspector

Ако се испред неког слова стави знак &, слово ће бити подвучено и опција ће се моћи активирати комбинацијом тастера ALT+подвучено слово.

При покретању апликације мени стоји одмах испод насловне линије.

Креирање догађаја за неку ставку менија може да се реализује тако што се у уреднику менија кликне два пута на ставку менија. Појавиће се уредник кода са процедуром везаном за ту ставку где уносимо жељени код.

Advertisements