Компоненте за прозоре за дијалог

Постоје следеће невизуелне компоненте, које, када се активирају приказују стандардне прозоре за дијалог који се често јављају у Windows апликацијама:

OpenDialog, SaveDialog, FontDialog, ColorDialog, FindDialog, ReplaceDialog, PrintDialog, PrintSetupDialog, OpenPictureDialog i SavePictureDialog.

Ове компоненте се налазе у палети компоненти Dialog. На форми се виде само сличице ових компоненти, док се за време извршавања програма саме компоненте не виде.

Компоненте за прозоре за дијалог активирају се позивањем њихове методе execute без аргумената. Тиме се отварају одговарајући прозори за дијалог. Метода execute је функција типа boolean. Вредност функције True означава да је корисник употребио прозор за дијалог и да га је затворио дугметом ОК, а вредност  False означава да је прозор затворен дугметом Cancel, тастером ESC или дугметом за затварање прозора.

Дијалог прозори служе за добијање информација од корисника које су потребне апликацији и врло су корисни.

OpenDialog, SaveDialog

Њихово битно својство је FileName и представља име фајла који је одабран и ово својство заједно са својством InitialDir може да се користи у тренутку пројектовања да би се специфирало име фајла или фолдера где се дати дијалог отвара на почетку. На пример ако би кликом на командно дугме желели да активирамо OpenDialog прозор а да би се рецимо у Edit контроли исписало име фајла којег смо одабрали у процедури за обраду догађаја OnClick контроле Button писали следећи код :

If OpenDialog1.Execute then Edit1.Text:=OpenDialog1.FileName;

Својство DefaultExt означава тип датотеке који ће се дописати иза имена у својству FileName, ако га корисник сам не унесе

КОМПОНЕНТА FONTDIALOG

Битно својство је Font које представља изабрани фонт и оно има своја подсвојства.

На пример ако би на командно дугме желели да променимо фонт мемо1 контроле у онај фонт који је изабран у FontDialog-у писали би у процедури за обраду догађаја OnClick контроле Button следеће :

 

If FontDialog1.Execute then мемо1.Font:=FontDialog1.Font

КОМПОНЕНТА COLOR DIALOG

 

Овај прозор служи за избор одговарајуће боје. Његово битно својство је Color које представља изабрану боју. На пример ако би желели променимо боју форме у боју коу смо одабрали у ColorDialog-у писали следећи код :

If ColorDialog1.Execute then Form1.Color:=ColorDialog1.Color

Ово су само нека својства најчешће коришћених прозора за дијалог.

Свака компонента за прозоре за дијалог има нека своја специфична својства, али  рад са њима је доста сличан као горе наведено.

Пример:

Креирати апликацију која представља едитор текста. Потребно је да апликација садржи линију менија са опцијама датотека (подмени: нова, отвори, сними, сними као), едит (подмени: копирај, одсеци, залепи) и формат (подмени: формат фонт) и једно мемо поље у којем ће се приказивати текст.

код урађеног задатка са објашњењима у kodOtvoriSnimi

Advertisements