Компоненте Image и Shape

 

Компонента Image (additional toolos) – за приказ слике на форми

Својство AutoSize – ако је True, компонента Image се прилагођава величини слике.

Својство Strech – ако је True, величина слике се прилагођава величини компоненте Image

Својство Picture – избор слике која ће се приказати у компоненти Image (обратити пажњу на подржане формате). Избором својства Picture отвара се прозор Picture Editor у којем на дугме Load отварамо прозор Open и бирамо слику коју желимо.

Компонента Shape (additional tools) – за додавање једноставних облика на форму.

Својство Brush – четка, попуна унутрашњости нацртане фигуре

Подсвојства: color (боја), style (дезен)

Својство Pen – оловка, одређује линију нацртане фигуре

Подсвојства: color (боја), style (врста линије, тачкаста, испрекидана, пуна…), width (дебљина, већа од један само ако је пуна линија).

Својство Shape – облик

Облици: stCircle (круг), stEllipse (елипса), stSquare (квадрат), stRectangle (правоугаоник), stRoundRect (заобљени правоугаоник), stRoundSquare (заобљени квадрат)

Пример:

избором опције из менија фигура треба да се прикаже изабрани облик.

Пример за избор подменија круг:

procedure TForm1.krug1Click(Sender: TObject);

begin

shape1.Shape:=stcircle;

end;

За сваку опцију иде исти код, само се мења облик

 

 

 

 

Избором ставке из комбобокса у Image компоненти треба приказати тражену слику.

Слике треба прекопирати у фолдер у којем је снимљен пројекат, могу се ставити у засебан фолдер

Procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);

begin

case combobox1.ItemIndex of

0:image2.Picture.LoadFromFile(‘slike\gitare.jpg’);

1:image2.Picture.LoadFromFile(‘slike\bubnjevi.jpg’);

2:image2.Picture.LoadFromFile(‘slike\note.jpg’);

end; end;

У овом примеру су слике снимљене у фолдеру Слике, па је путања слике која се учитава слике\имеслике.наставак. Ако се слике налазе у истом фолдеру где И пројекат, онда се наводи само име слике.наставак, по апострофима обавезно.

Метода LoadFromFile учитава наведену слику у компоненту.

Избором опције из менија боје треба да на приказаној фигури променимо боју попуне или боју линије. То се ради помоћу компоненте ColorDialog (објашњена у ранијим лекцијама)

Код:

procedure TForm1.popune1Click(Sender: TObject);

begin

if colordialog1.Execute then

shape1.Brush.Color:=colordialog1.Color;

end;

Исто и за боју линије, само се уместо својства brush пише Pen: shape1.Brush.Color:=colordialog1.Color;