JavaScript искази постављају се између ознака <script> и </script>, које ће указати Web читачу да изврши JavaScript исказе уместо да прикаже текст на екрану.

clip_image002

Радни прозор DreamWeaver-a

clip_image004

Овако изгледа страна у WEB Browser-u

JavaScript “види” Web страницу као скуп својстава и објеката смештених у објекат под називом document

Својства која читач Weba смешта у објекат document укључују предњи план (текст), позадину, боје хипертекста Web странице, елементе обрасца, слике, итд.

Мењајући вредности својстава тог објекта може се променити и изглед Web странице и објекти на страници

На пример, могу се поставити својства:

document.bgColor – промена боје позадине

document.fgColor – промена боје слова

document.linkColor – промена боје хипервезе непосећених страница

document.vlinkColor – промена боје хипервезе посећених страница, итд

У горњем примеру је коришћена метода Write() којом се исписује текст. Може се користити и метода Writeln(), разлика је што ова друга помера курсор у ред испод.

Alert()

JavaScript има могућност да креира мале дијалоге за испис или унос текста који су садржајем потпуно независтан од садржаја HTML документа.

Најједноставнији начин да се проследи кратка порука кориснику је коришћење алерт метода.

alert("KliknitenaOKzanastavak.");

Метод alert() нема име објекта испред себе. Разлог за то је што припада објекту windows, и зато се увек подразумева када се негде испред метода назив објекта не наведе.

Значи, ”пуно” име за alert() метод би било:

windows.alert("KliknitenaOKzanastavak.");

alert() метод се користи тачно за то – да упозори корисника на нешто. На пример, на нетачно унет податак у форму, погрешан резултат калкулације…


Alert() метода нам омогућава да пошаљемо поруку кориснику, али не и да преузмемо одговор од њега.

Да би смо омогућили једноставну интеракцију са корисником, користимо метод prompt().

Prompt() креира дијалог прозор у коме се може проследити порука кориснику, али се формира и поље у које корисник може унети произвољан текст. Могуће је такође да се предложи вредност у том пољу, коју корисник може прихватити или игнорисати.

prompt("UnesiteVašeime:","anonymous");

Информација у пољу коју је унео корисник се враћа као резултат метода prompt().

Да би смо искористили ту информацију морамо да доделимо метод prompt() другом методу или променљивој. На пример, извршавањем следећег скрипта

<script language="javascript" >

ime=prompt("Unesite Vaše ime","anonymus");

alert("Dobar dan, "+ime);

</script>

добијамо прозор (prompt) у којег уносимо своје име,

clip_image006

а притиском на ОК добијамо следећи прозор (alert)

clip_image008

Advertisements