Функција у JavaScriptu представља скуп наредби које обављају одређен посао и која може да враћа неку вредност. Функције могу да имају параметре који се преносе по вредности.

Функција се може сместити било где у оквиру HTML документа, али најбоље написати све функције у оквиру заглавља HTML документа, између елемента <HEAD> i </HEAD>.

Тако ће, када корисник учита HTML документ, функције бити учитане прве. Унутар функције је могуће позвати друге функције дефинисане унутар истог HTML документа.

Функција се састоји од резервисане речи function, праћене са именом фунције, затим листом параметара функције, одвојених зарезима и затворених у малу заграду и скупом JavaScript наредби које чине тело функције затворених у велике заграде.

Тако можемо дефинисати функцију која неће вратити никакаву вредност, већ ће извршити одређени задатак, у доњем случају одштампаће у HTML документ неки текст:

<script language="javascript" >

function stampaj(tekst)

{

document.writeln(tekst);

}

</script>

Ова функција има аргумент, променљиву текст. Функцију можемо позвати на следеће начине:

прослеђивањем променљиве

прослеђивањем константе

<script language="javascript" >

<script language="javascript" >

var ime="milan";

st("janko");

st(ime);

</script>

</script>

 
   

У овом примеру функција је позвана JavaScript-ом. Функцију можемо позвати и као реакцију на неки догађај, нпр. клик на неку контролу, на догађај мишем, на учитавање стране итд.

Детаљније о догађајима мало касније.

На крају функције (пре затварања десне витичасте заграде) умеће се кључна реч return – враћа управљање читача Weba исказу који је позвао функцију.

На пример:

function Pozdrav()

{

alert(“Добродошли!!!”);

return;

}

Пример функције која враћа неку вредност:

Следећа функција рачуна куб неког броја

function Kub(broj)

{

var kub=broj*broj*broj;

return kub;

}

Наредба RETURN враћа вредност променљиве куб.

Advertisements