JavaScript – увод

 

JavaScript  је скрипт језик који се интерпретира u web browseru,  укључен је у неку HTML страну. Користи се за додавање интерактивности web страницама.

 

 

МОГУЋНОСТИ JAVASCRIPTA

 

Помоћу JavaScript-a се може направити активни кориснички интерфејс, корисници могу добити повратне информације док се крећу кроз странице. JavaScript се може користити за проверу уноса информација у обрасце,  за разна израчунавања.

 

ОГРАНИЧЕЊА JAVASCRIPTA

 

JavaScript не допушта читање и писање датотека на машини клијента. JavaScript не допушта читање или писање датотека на машинама сервера. Постоји ве­лики број случајева у којим би ово било зго­дно (као што је чување броја остварених посета те стране или података за попуну обрасца), али  JavaScript-у није допуштено да то ради. Уместо тога, потребно је да на серверу имате програм који ће руковати овим подацима и чувати их.

JavaScript не може да затвори прозор који није сам отворио. Тако се избегава ситу­ација у којој нека локација преузима ваш претраживач, затварајући прозоре свих дру­гих локација.

 

АЛАТИ JAVASCRIPTA

Да би у wеб претраживачу видели ефекте JavaScript, browser мора бити JavaScript компатибилан. За писање или модификовање скриптова се може користити било који једноставни текст едитор као што је на пример Notepad. Пре постављања скрипта у код, потребно га је тестирати у што већем броју претраживача.

 

ОБЈЕКТИ, ОСОБИНЕ И МЕТОДЕ

 

JavaScript је заснован на објектно орјентисаним концептима и зато користи објекте. Једна од главних особина JavaScript је манипулација објектима коришћењем уграђених функција и предефинисаних објеката. Сваки објекат има атрибуте (променљиве). Ове промељиве су познате као особине објеката (Object properties). Измена атрибута неког објекта може да мо­дификује тај објекат, а иста особина може да се примени на потпуно различите објекте.

 

Објекат може да изврши и неке функције. Оно што објекти могу да раде назива се мето­дама објеката (Object Methods). Заграде означавају да је у питању метода, а не особина.

(Преузето са http://www.link-elearning.com, бесплатне лекције)

 

 

Advertisements