За поправни испит ће бити неки од ових задатака. Радићете један задатак из низова, један са for петљом, један са while или repeat петљом и један непознати задатак (за оцену већу од два). За прелазну оцену морате урадити сва три позната задатка. Уколико имате нека питања слободно питајте, било преко блога, као коментар, или на мејл pnatasa@gmail.com.

Задаци из низова

1. Написати програм који за унети низ од максимално 10 чланова пребројава колико је чланова низа једнако један.

2. Написати програм који учитава низ целих бројева и приказује све елементе мање од 10.

3. Унети два низа целих бројева са истим бројем елемената. Формирати нови низ чији су елементи збир елемената прва два низа на истим позицијама (c[i]=a[i]+b[i]).

4. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева, а затим се рачуна збир позитивних и збир негативних елемената низа.

5. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева, а затим се формира нови низ чији су елементи елементи унетог низа увећани за један.

Задаци – циклуси

1. Написати програм који ће од н унетих бројева избројати веће од 1.

2. Написати програм који ће за првих н природних бројева приказати број и његов квадрат.

3. Написати програм у који рачуна збир природних бројева из интервала од н до м.

4. Написати програм који ће од н унетих бројева сабрати и пребројати позитивне бројеве мање од 10.

5. Написати програм у којем се приказују непарни природни бројеви из интервала од н до м.

6. Написати програм у којем се рачуна производ од н унетих бројева који су непарни и позитивни.

7. Написати програм који ће приказати парне природне бројеве из интервала од 1 до броја н.

8. Написати програм који ће у н редова исписати реченицу: „Моје име је __________“. Број редова и име се уноси преко тастатуре.

9. Написати програм који ће од н унетих бројева сабрати парне бројеве мање од 100 а веће од 9.

10. Написати програм који ће од н унетих бројева избројати бројеве који су мањи од задатог броја к, а већи од задатог броја л.

11. Написати програм који за природни број x рачуна производ 1*2*3*…*x.

12. Написати програм који за н унетих бројева рачуна просечну вредност унетих бројева.

13. Написати програм којим се израчунава збир парних бројева од 10 до 50.

14. Написати програм који приказује табелу квадрата природних бројева од 1-10

15. Написати програм који за првих н целих бројева рачуна производ парних и производ непарних бројева, а затим ове производе сабира.

 

Advertisements