почетак рада у матлабу – задаци за вежбање 2

Поставите коментар

034-mean-rock-music

почетак рада у матлабу – задаци за вежбање 1.

Поставите коментар

 

1. израчунати:

A) clip_image002

решење:

>> 23*(-8+sqrt(607)/3)+(40/8+4.7^2)^2

ans = 738.7546

B) clip_image004

решење:

>> 509^(1/3)-4.5^2+log(200)/1.5+75^(1/2)

ans = -0.0732

2. израчунати:

A) clip_image006

решење:

>> cos(5*pi/6)*(sin(7*pi/8))^2+tan(pi/6*log(8))/(sqrt(7)+2)

ans = 0.2846

B) clip_image008

решење:

>> (cos(3*pi/5))^2+tan(pi*log(6)/5)/(8*7/2)

ans = 0.1704

3. дефинишите променљиве x и z као x = 5.3 a z = 7.8 и израчунајте:

a) clip_image010

решење:

>> x=5.3; z=7.8;

>> x*z/((x/z))^2+14*x^2-0.8*z^2

ans = 434.1261

b) clip_image012

>> x^2*z-z^2*x+(x/z)^2-(z/x)^(1/2)

ans = -104.1014

4. дефинишите следеће две променљиве:

Cena_CD-a =13.95 USD, cena_knjige = 44.95 USD.

Затим промените формат приказа на bank и једним исказом израчунајте:

a) цену три CD-a и пет књига:

решење:

>> CCD=13.95; CK=44.95;

>> format bank

>> UK=3*CCD+5*CK

UK = 266.60

b) исто као подa, али додајте 5.75% пореза

решење:

>> UK=3*CCD+5*CK +(3*CCD+5*CK)*5.75/100

UK = 281.93

c) исто као под b, али заокружите укупну цену до најближег целог долара

решење:

>> UK=round(3*CCD+5*CK +(3*CCD+5*CK)*5.75/100)

UK = 282.00