Urađena vežba se može skinuti sa sledećeg linka

clip_image002Na formi se nalaze dve Image komponente. U jednoj je postavljena slika u toku dizajna (properties, pictures). U drugu komponentu se učitavaju slike u toku izvršavanja aplikacije (LoadFromFile).

U memo komponentu se učitavaju dva tekstualna fajla, ’ucitavanje.txt’ i ’svojstva.txt’, u kojima je opisan način učitavanja slika i neka bitna svojstva Image komponente.

P.S. OpenDialog je postavljen na formu, ali se ne koristi.

Kod:

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.bik1Click(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile(‘maske\bik.jpg’);

label2.Caption:=’Bik’;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=false;

button1.Visible:=false;

end;

procedure TForm1.Imagesvojstva1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:= true;

button1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘svojstva.txt’);

end;

procedure TForm1.ljubicica1Click(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile(‘maske\ljubicica.jpg’);

label2.Caption:=’ljubicica’;

end;

procedure TForm1.meda1Click(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile(‘maske\meda.jpg’);

label2.Caption:=’Meda’;

end;

procedure TForm1.ucitavanjeslike1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

button1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘ucitavanje.txt’);

end;

end.

Advertisements