Лејер маска се користи да сакрије или прикаже одређени део Flash филма.

Маска сакрива све осим дела који је прекривен маском.

Може се упоредити са прозором кроз који се види део испод маске.

Сaмo пoпуњeнo пoдручje oбjeктa кojи прeдстaвљa мaску зaистa рaди кao мaскa. Стил и дeбљинa кoнтурних линиja сe пoтпунo зaнeмaруjу. Истo тaкo, нeмajу eфeктa ни њихoви прeливи, бoje, oднoснo бит мaпe.

Aнимaциjу мoжeтe дa примeнитe нa сaму мaску, нa oбjeктe нa мaскирaнoм слojу или нa oбa слoja.

На слици испод црни круг представља маску за све лејере испод (све сем бубице), и када се покрене филм, биће видљиви само делови филма над којим се тренутно налази црни круг

image

image

image

 

Маска се увек прави на једном лејеру. Да би неки лејер начинили маском,

урадимо десни клик на име лејера и изаберемо Mask.

 

 

 

 

 

 

image

 

Овај лејер је типа Mask. На картици Properties то изгледа овако

 

 

 

 

 

 

 

image

 

Лејери на које маска утиче се зову маскирани слојеви. Они морају бити испод слоја маске и типа су Masked што се види у картици Layer Properties

 

 

 

 

 

 

 

image

 

На следећој слици су приказани слојеви са ознакама маске (слој маска) и маскираног слоја (слој град), а слојеви Layer5 I Layer4 су нормални.

Advertisements