clip_image002

Ovo je izgled radnog ekrana za ovu vežbu. Slojevi:

– poz:(boja pozadine je tamno plava) slika miki mausa

– dugmici: napravljeno je jedno najobicnije dugme, prevučeno na stage četiri puta, ali svako dugme na stage-u ima drugačije Instance Name i drugi tekst clip_image004

– dropshadow: nacrtan oblačić, obojen gradijentom i dodat mu efekat DropShadow. Ovaj oblak predstavlja podlogu za prikazivanje sadržaja i vidi se samo kada se neki sadržaj prikazuje. Npr, ako je pritisnuto dugme neprijatelji, tada treba da se prikaže neki sadržaj o Mikijevim neprijateljima:

– iksic: ovo je dugme koje zatvara oblacic, odnosno vraća film na prvi frejm

– akcije: u ovom lejeru se pišu kodovi u ActionScript-u

clip_image006

 

– sadržaji: u ovom lejeru su postavljeni sadržaji koji će se prikazivati. To je tekst o istorijatu, koji je dinamički tekst, odnosno povezan je sa komponentom UIScrolbar, tekst o prijateljima, tekst o neprijateljima i galerija.

 

 

 

 

 

clip_image008

Svaki od ovih sadržaja zauzima po 10 frejmova (moglo je i po jedan, nebitno) i imenovani su, kao što se vidi nas gornjoj slici.

Galerija je jedan MovieClip koji se sastoji od komponente UILoader (InstanceName je slike_loader), i par dugmića. Izborom određenog dugmeta, treba da se prikaže određena slika. Na slikama ispod je prikazana galerija tokom izvršavanja filma i galerija u radnom okruženju. (Trebalo bi malo pomeriti onaj iksic, da se vidi ceo)

clip_image010 clip_image012

Rekli smo da je galerija MovieClip, i na slici ispod je prikazan kako izgleda kada se uđe u taj simbol. Prikazan je i kod koji se koristi prilikom učitavanja slika

clip_image014

clip_image016

I još da prikažemo kod za navigaciju pomoću dugmića

clip_image018

Advertisements