Komponente za interaktivnost

clip_image002Prozor sa ugrađenim komponentama za interaktivnost. Do njega dolazimo Windows/Components.

Komponenta UIScrollBar se povezuje sa dinamičkim tekstom. Samo je prevučemo na Stage, na dinamički tekst i omogućili smo skrolovanje teksta.

Dinamički tekst se dobije kada se u Properties panelu za otkucani tekst kao tip teksta izabere Dynamic Tekst, i voditi računa da bude izabrano Multiline za line type.

Komponenta UILoader omogućava učitavanje slika.

kod u as3 bi mogao izgledati ovako

slike_loader.source="slike/silja.jpg";

gde je slike_Loader ime instance UILoader komponente, a između navodnika se nalazi putanja do slike koja treba da se prikaže. Slika silja.jpg se nalazi u folderu slike koji je smešten u folderu u kojem se nalazi flešov fajl.

Komponenta FLVPlayback omogućava učitavanje video klipova.

Advertisements