Rad sa označenim frejmovima – labeled frames

Označeni frejmovi olakšavaju da povežemo određeni deo vremenske ose sa akcijom i tako postignemo fleksibilnost i interaktivnost animacija.
Jedan (ili više ) frejm se imenuje tako što se izabere frejm i u Properties panelu u polje Frame Label upiše željeno ime. Na vremenskoj osi (Timeline) će se pojaviti crvena zastavica što znači da je taj frejm označen.

U kodu se tada tom frejmu može pristupati preko njegovog imena, odnosno oznake, što je mnogo preglednije nego da mu prilazimo preko broja.

Npr. ako je fejm 15 imenovan kao zima apsolutno je svejedno da li koristimo gotoAndPlay(15); ili gotoAndPlay("zima");.
Ali, ako u radu dodamo ispred još npr. 10 frejmova, ako smo koristili prvi način, u kodu trema da promenimo i broj frejma, tj. tada je ispravno gotoAndPlay(25); što u drugom slučaju ne moramo raditi

Advertisements