Скрипту можете преузети             

скрипта садржи:

– основни појми о базама података

– креирање базе у Access-у

– креирање табеле и подешавања својства поља

– креирање форме

– креирање упита