1. Уносе се бодови ученика из три области. Приказати укупан број освојених поена на  излазу, а ако је ученик освојио више од 95 поена, приказати и поруку „БРАВО!!!!“
Решење:
program prvi_A;
var  b1,b2,b3,s:integer  ;

begin

writeln(‘unesi poene:’);

readln(b1,b2,b3);

s:=b1+b2+b3;

writeln(‘s=’,s);

if s>95 then writeln(‘BRAVO!!!!!’);

readln;

end

 • За унешени цео позитивни број преко тастауре испитати да ли је једноцифрен или двоцифрен и приказати одговарајућу поруку. У случају да није ништа од наведеног приказати поруку „број који сте унели има више од две цифре“
 • решење:
  program drugi;
  var x:integer;
  begin
  writeln(‘unesi ceo broj:’);
  readln(x);
  if (x>=0) and (x<10) then writeln(‘broj ‘,x, ‘ je jednocifren’)
  else
  if (x>10) and (x<100) then writeln(‘broj ‘,x,’ je dvocifren’)
  else
  writeln( ‘broj ‘,x, ‘ ima vise od dve cifre’);
  readln;
  end.

 • Телефонски разговор, викенд 10% јефтинији
 • решење:
  program if_1_C;
  var ind:integer; c,t,iz:real;
  begin
  writeln(‘Unesi trajanje razgovora:’); readln(t);
  writeln(‘unesi cenu razgovora:’); readln(c);
  writeln(‘unesi 1 za radni dan, 2 za vikend’); readln(ind);
  iz:=c*t;
  if ind=2 then iz:=iz-iz*10/100;
  writeln(‘cena razgovora je: ‘,iz:0:2 ,’ dinara’);
  readln;
  end.

 • За три унета броја израчунати просечну вредност само позитивних бројева.
 • решење:
  program drugi_B;
  var a,b,c,s,br:integer;
  begin
  writeln(‘unesi tri broja’);
  readln(a,b,c);
  s:=0;br:=0;
  if a>0 then begin s:=s+a; br:=br+1; end;
  if b>0 then begin s:=s+b; br:=br+1; end;
  if c>0 then begin s:=s+c; br:=br+1; end;
  writeln(‘prosecna vrednost pozitivnih je: ‘,s/br:0:2);
  readln;
  end.

 • Са тастатуре се уноси један цео број. Ако је број позитиван увећати га за два, а ако је негативан увећати га два пута. Приказати новодобијену вредност
 • решење:
  program neki_LAKI_if;
  var a:integer;
  begin
  writeln(‘unesi jedan ceo broj’);
  readln(a);
  if a>=0 then writeln(a,’ je uvacan za dva, rezultat je ‘,a+2)
  else
  writeln(a,’ je uvacan dva puta, rezultat je ‘,a*2);
  readln;
  end.

 • Написати програм који ће за учитани цео број израчунати квадратни корен и квадрат, а ако је број негативан само квадрат.
 • решење:
  program vhbhbh;
  var a:integer;
  begin
  writeln(‘unesi jedan ceo broj’);
  readln(a);
  if a>0 then writeln(‘kvadrat=’,sqr(a),’ kv. koren=’,sqrt(a):0:2)
  else
  writeln(‘kvadrat=’,sqr(a));
  readln;
  end.

 • Преко тастатуре се уносе два броја. Написати програм који ће од већег одузети мањи.
 • решење:
  var a,b,c:integer;
  begin
  writeln(‘unesi dva broja’);
  readln(a,b);

  if a>b then c:=a-b
  else
  c:=b-a;
  writeln(‘c=’,c);

  readln;
  end.


  још сличних задатака (12/12/2009)